ประชาสัมพันธ์

The 17th International Congress of Toxicology

25/05/2024

The 17th International Congress of Toxicology

October 15 to 18, 2025, at the Guoce International Convention and Exhibition Center in Beijing, China read more

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

21/05/2024

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

The 14th National Conference in toxicology (NCT14) "TOXICOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT" 11 - 12 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทด บางนา กรุงเทพฯ... read more

NCT 13 Abstracts and Proceedings Book

08/09/2023

NCT 13 Abstracts and Proceedings Book

Abstracts & Proceedings book of The 13th National Conference in Toxicology (NCT13) "Toxicology in BCG Policies of Thailand" 6-7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ read more

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

21/08/2023

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

เรียน สมาชิกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568 ตามข้อบังคับของสมาคมพิษวิทยาฯ หมวดที่ 3 ข้อ 14 เรื่องวิธีบริหารสมาคมแล... read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

21/08/2023

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ห้อง MR 224-225 ในการนี้จึง ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน... read more

การเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

25/07/2023

การเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

ด้วยขณะนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันได้บริหารงานมาใกล้ครบวาระ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้การบริหารสมาคมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศ ไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและดำเนินการเลือกตั้งขึ้น... read more

The 13th National Conference in Toxicology (NCT13)

19/05/2023

The 13th National Conference in Toxicology (NCT13)

"Toxicology in BCG Policies of Thailand" 6-7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ read more

โครงการกิจกรรมประกวด

19/01/2023

โครงการกิจกรรมประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

ขอเชิญเชฟมืออาชีพ เชฟสมัครเล่น นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย" ด้วยคอนเซปท์ เมนูที่มีการลดสารพิษระหว่างปรุงประกอบอาหาร ชิงรางวัลสูงสุด 5,000 บาท !!... read more

The 10th International Congress of Asian Society of Toxicology

19/10/2022

The 10th International Congress of Asian Society of Toxicology

The 10th International Congress of Asian Society of Toxicology (2023 ASIATOX-X) TAIPEI July 17-20, 2023 Theme: Sustainable Development Goals, SDGs in Toxicology read more

The 12th National Conference in Toxicology (NCT12)

01/08/2022

The 12th National Conference in Toxicology (NCT12)

“Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products” nnovative Products” วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง MR 214-215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร... read more