ประชาสัมพันธ์

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

17/07/2024

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 Update!

The 14th National Conference in toxicology (NCT14) "TOXICOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT" 11 - 12 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทด บางนา กรุงเทพฯ... read more

The 17th International Congress of Toxicology

25/05/2024

The 17th International Congress of Toxicology

October 15 to 18, 2025, at the Guoce International Convention and Exhibition Center in Beijing, China read more

NCT 13 Abstracts and Proceedings Book

08/09/2023

NCT 13 Abstracts and Proceedings Book

Abstracts & Proceedings book of The 13th National Conference in Toxicology (NCT13) "Toxicology in BCG Policies of Thailand" 6-7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ read more

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

21/08/2023

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

เรียน สมาชิกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568 ตามข้อบังคับของสมาคมพิษวิทยาฯ หมวดที่ 3 ข้อ 14 เรื่องวิธีบริหารสมาคมแล... read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

21/08/2023

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ห้อง MR 224-225 ในการนี้จึง ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน... read more

การเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

25/07/2023

การเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2568

ด้วยขณะนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันได้บริหารงานมาใกล้ครบวาระ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้การบริหารสมาคมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศ ไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและดำเนินการเลือกตั้งขึ้น... read more

The 13th National Conference in Toxicology (NCT13)

19/05/2023

The 13th National Conference in Toxicology (NCT13)

"Toxicology in BCG Policies of Thailand" 6-7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ read more

โครงการกิจกรรมประกวด

19/01/2023

โครงการกิจกรรมประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

ขอเชิญเชฟมืออาชีพ เชฟสมัครเล่น นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย" ด้วยคอนเซปท์ เมนูที่มีการลดสารพิษระหว่างปรุงประกอบอาหาร ชิงรางวัลสูงสุด 5,000 บาท !!... read more

The 10th International Congress of Asian Society of Toxicology

19/10/2022

The 10th International Congress of Asian Society of Toxicology

The 10th International Congress of Asian Society of Toxicology (2023 ASIATOX-X) TAIPEI July 17-20, 2023 Theme: Sustainable Development Goals, SDGs in Toxicology read more

The 12th National Conference in Toxicology (NCT12)

01/08/2022

The 12th National Conference in Toxicology (NCT12)

“Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products” nnovative Products” วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง MR 214-215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร... read more